Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.
Intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van ons bedrijf of zijn licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.
Je moet niet:

  • Materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Verkoop of huur materiaal van onze website.
  • Materiaal op onze website voor welk doel dan ook reproduceren, dupliceren, afgeleiden maken, kopiëren of anderszins exploiteren.
  • Alle inhoud van onze website opnieuw verspreiden, ook op een andere website.

Aanvaardbaar gebruik:

U stemt ermee in onze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, het gebruik en genot van de website door iemand anders beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of het veroorzaken van angst of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale dialoogstroom binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te versturen.

U mag de inhoud op onze website niet gebruiken voor enig marketinggerelateerd doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Beperkte toegang:

Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen (of het geheel) van onze website beperken en ons de volledige rechten voorbehouden om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord vertrouwelijk blijven.
herzieningen:

De eigenaar van deze website kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en daarom dient u deze voorwaarden regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van onze website wordt beschouwd als acceptatie van de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van onze website onmiddellijk te staken.